POZYTYWNA POSTAWA WOBEC BEZPIECZEŃSTWA PRACY

POZYTYWNA POSTAWA WOBEC BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Musisz być przekonany, że można zmniejszyć liczbę wypadków przy pracy w twoim przedsiębiorstwie – takie podejście przełoży się na twoją pozytywną postawę wobec bezpieczeństwa pracy! Nie tylko twoją. Również twoich kolegów.

Czy uważasz siebie za osobę,

która lubi podejmowanie ryzykownych zachowań w pracy?

Czy myślisz, że wypadki zdarzają się tylko innym ludziom?

Lekceważysz niebezpieczne sytuacje w pracy, uważając, że to nie Twoja sprawa?

Uważasz, że wypadek nie przytrafi się w zespole, w którym pracujesz, ponieważ nigdy wcześniej się nie zdarzył? A jeśli ktoś z twojego najbliższego otoczenia zostanie poważnie ranny w wyniku wypadku czy podobnego zdarzenia? Czy wtedy zmieni to twoją postawę wobec bezpieczeństwa pracy?

Nie czekaj, aż zdarzy się coś złego, lecz zacznij zmieniać swoją postawę już od dziś!

POZYTYWNA POSTAWA WOBEC BEZPIECZEŃSTWA PRACY
POZYTYWNA POSTAWA WOBEC BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Postawę wobec bezpieczeństwa pracy można ocenić na podstawie zachowania w pracy. Niestety, podobnie jak w przypadku innych zachowań – łatwiej je ocenić u innych, niż u siebie.

Przeczytaj przedstawione poniżej typy zachowań, które są przejawem pozytywnej postawy wobec bezpieczeństwa pracy. Następnie zastanów się, czy tak postępujesz w pracy.

Skupianie się na pracy

Koncentrujesz się na zadaniach, które właśnie wykonujesz. Wypełniasz je dokładnie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Nie prowadzisz zbędnych rozmów z kolegami, nie podziwiasz krajobrazów za oknem. Nie myślisz o niczym innym poza wykonywaną pracą. W ten sposób pokazujesz innym swoją dobrą postawę wobec bezpieczeństwa, a jednocześnie chronisz sieibe od wypadku przy pracy.

Umiejętność organizacji pracy

Dobrze zarządzasz czasem i potrafisz znaleźć moment na zaplanowanie kolejnych działań. Nie działasz w pośpiechu, dzięki czemu unikasz urazów czy wypadków przy pracy. Układasz sobie listę zadań do wykonania w ciągu dnia i zawsze zastanawiasz się, jak wykonać je w sposób bezpieczny. Najpierw wykonujesz zadania najważniejsze, potem mniej istotne, aby z upływem dnia nie zacząć się spieszyć i nie zapomnieć o zachowaniu bezpieczeństwa.

Odpowiedzialność

Jesteś osobą odpowiedzialną, więc nie skupiasz się tylko na swoim bezpieczeństwie, lecz również na bezpieczeństwie innych. Wykazujesz się odpowiedzialnością również za zadanie, które nie należą do twojego bezpośredniego zakresu obowiązków. Właściwie reagujesz na zagrożenia, zamiast je zlekceważyć. Jeśli zauważonego zagrożenia nie można uniknąć, zgłaszasz przełożonemu lub służbie BHP, aby temu przeciwdziałać wprowadzając konieczne zmiany.

Zachowanie czujności

Trudno jest wyeliminować wszystkie zagrożenia, ale rozpoznając i uwzględniając te, które wiążą się z wykonywaną przez ciebie pracą, będziesz w stanie unikać niepotrzebnego ryzyka. Bądź przezorny i czujny, reaguj szybko i unikaj podejmowania ryzyka.

POPRAW SWOJĄ POSTAWĘ WOBEC BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Po omówieniu zachowań świadczących o bezpiecznej postawie wobec pracy, należy skoncentrować się na gestach i słowach, które również pełnią ważną rolę w przypadku poprawy bezpieczeństwa pracy.

Zastanów się nad przeciętnym tygodniem pracy:

Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się zadawać sobie niżej wymienione pytania?

  1. Czy mogę wykonywać pracę w bezpieczniejszy sposób?
  2. Czy ktoś może być narażony na zranienie?
  3. Czy mam wszystkie wymagane środki ochrony indywidualnej? Czy je stosuję?
  4. Czy mam narzędzia odpowiednie do wykonywanej pracy?

Czy często wypowiadasz poniższe stwierdzenia?

  1. Rozpocznijmy to spotkanie od tematu dotyczącego bezpieczeństwa.
  2. Nie wierzę, że nie mamy wymagań dotyczących tego czynnika zagrożeniach.
  3. Musimy powiadomić kogoś o tym zagrożeniu.
  4. Ten sprzęt może być niewygodny w użytkowaniu, ale bez niego nie jesteśmy odpowiednio chronieni.
  5. Noszę te okulary ochronne przy sobie przez cały czas, żeby nie zapomnieć ich włożyć we właściwym momencie.
  6. Zanim stąd wyjdziemy, posprzątajmy, pozbierajmy wszystkie niepotrzebne rzeczy z podłogi.

Jeżeli stawiałeś sobie te czy inne pytania lub wypowiadałeś podobne stwierdzenia, Twoja postawa wobec bezpieczeństwa pracy jest poprawna. Ostatecznie jednak to Twoje działania będą wyrażać postawę wobec bezpieczeństwa pracy, a zarówno to, co mówisz, jak i to, co robisz, ma wpływ na postawę wobec bezpieczeństwa innych osób pracujących wokół ciebie.

Pamiętaj o tym, że swoją postawą wobec bezpieczeństwa pracy wpływasz na wszystkich wokoło w pracy i w domu.

Swoją bezpieczną postawą wobec pracy dajesz dobry przykład i pokazujesz, że bezpieczeństwo jest wartością, która przynosi korzyści.

Daj przykład i pokaż swoją pozytywną postawę wobec bezpieczeństwa pracy,

która przejawia się w tym co mówisz i jak działasz!

 

Artykuł „INFORMACYJNA KAMPANIA SPOŁECZNA 2011 BEZPIECZNE MIEJSCE PRACY. Informacja nr 1.”

/www.ciop.pl/bezpieczne_miejsce_pracy/

Kampania organizowana przez CIOP-PIB

BHP Distribution - dyplom Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego CIOP-PIB)
BHP Distribution – dyplom Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego CIOP-PIB)