Moda na bezpieczeństwo

Informacyjna KAMPANIA społeczna 2019

Moda na bezpieczeństwo

W marcu ruszyła kolejna informacyjna kampania społeczna Centralnego Instytut Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. Tym razem pod hasłem „Moda na bezpieczeństwo”. Jej celem jest podnoszenie społecznej świadomości i wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz jakości życia, a także promowanie kultury bezpieczeństwa w pracy i życiu pozazawodowym człowieka. 

DANE GUS

Jak wynika z danych GUS, najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy są niezmiennie nieprawidłowe zachowania pracownikówOstatnie statystyki GUS (styczeń-wrzesień 2018 r.) wskazują, że prawie 70% wypadków była spowodowana nieprawidłowym zachowaniem się pracowników, w tym niewłaściwymi zachowaniami. Ponadto wyniki badań pn. „Bezpieczeństwo pracy i bezpieczne zachowania w domu” (przeprowadzone przez CIOP-PIB w 2014 r. na grupie ponad 1 tys. respondentów) wskazują, że chociaż większość dorosłych Polaków deklarowała, że zwraca uwagę na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac domowych i na bezpieczeństwo domowników, którzy takie prace wykonują, to już prawie 50% nie stosowało środków ochronnych podczas wykonywania takich prac. Jeszcze więcej, bo 60% nie podejmowało w domu rozmów na taki temat. Wypadki w domu często spowodowane są nieuwagą, czy to przy krojeniu – łatwo wtedy o zacięcie się, czy podczas wchodzenia lub schodzenia po schodach albo nieprawidłowego korzystania z drabiny. Ale można też poślizgnąć się w łazience- na takie urazy narażone są zwłaszcza osoby starsze, lub poparzyć przy przygotowywaniu posiłku – to dotyczy często dzieci, które mogą dotknąć rozgrzanej kuchenki lub oblać się wrzątkiem. Konieczne wydaje się więc nie tylko promowanie kultury bezpieczeństwa w pracy, ale także w życiu pozazawodowym człowieka.

CO SIĘ BĘDZIE DZIAŁO?

W ramach kampanii będą prowadzone działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne, skierowane do przedstawicieli przedsiębiorstw, członków ich rodzin oraz przedstawicieli społeczności lokalnej. Poza organizowaniem działań dla zamkniętych grup (takich jak konferencje, seminaria czy warsztaty dotyczące tematyki kultury bezpieczeństwa w pracy i życiu pozazawodowym), istnieje także możliwość realizowania działań kampanii w przestrzeni publicznej, np. wystawy, prezentacje, pokazy, czy przedstawienia. Jak co roku, Partnerzy kampanii będą też mieli możliwość organizowania własnych, autorskich działań.

Zapraszamy wszystkich do współpracy!

Okres realizacji kampanii: marzec – grudzień 2019 r.

Zasięg kampanii: ogólnopolski

KOORDYNATOR DZIAŁAŃ KAMPANII 
Agnieszka Szczygielska
Ośrodek Promocji i Wdrażania CIOP-PIB
tel. 0-22 623 36 86, e-mail: agnieszka.szczygielska@ciop.pl

Kampania jest realizowana w ramach IV etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” (2017-2019) – 3 etap zadania służb państwowych pt. „Informacyjne kampanie społeczne promujące bezpieczeństwo i zdrowie w różnych okresach aktywności zawodowej człowieka”.


CELE KAMPANII
 1. Podnoszenie społecznej świadomości i wiedzy z zakresu bezpieczeństwa pracy oraz jakości życia.

 2. Promowanie kultury bezpieczeństwa w pracy i życiu pozazawodowym człowieka

KIERUNKI DZIAŁAŃ KAMPANII
 1. Prowadzenie działań na rzecz promowania kultury bezpieczeństwa w pracy i życiu pozazawodowym, skierowanych do przedstawicieli przedsiębiorstw, członków ich rodzin oraz przedstawicieli społeczności lokalnej.

 2. Promowanie kultury bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej (np. wystawy, prezentacje, pokazy, przedstawienia).

 3. Promowanie tematyki bezpieczeństwa w pracy i życiu pozazawodowym w mediach.

 4. Organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów dotyczących tematyki kultury bezpieczeństwa w pracy i życiu pozazawodowym.

JAK ZOSTAĆ PARTNEREM KAMPANII?

Zastanów się nad potrzebami w swoim najbliższym otoczeniu:
 1. Sprawdź swoje możliwości

 2. Zaplanuj działanie

 3. Wypełnij i prześlij DEKLARACJĘ UDZIAŁU W KAMPANII – wypełnioną i podpisaną deklarację należy przesłać do CIOP-PIB mailem (agnieszka.szczygielska@ciop.pl)

  DEKLARACJA UDZIAŁU W KAMPANII

 4. Zrealizuj, opisz i pochwal się swoim przedsięwzięciem – opis przedsięwzięcia wraz ze zdjęciami opublikujemy na stronie internetowej kampanii

 5. Odbierz DYPLOM UDZIAŁU W KAMPANII (na koniec roku


DZIAŁANIA PARTNERÓW KAMPANII
Moda na bezpieczeństwo
Marzec – czerwiec 2019 r.
 • Tydzień BBS – spotkanie Dyrektora Zakłady ZF (TRW Steering System Poland Sp. z o.o.) z obserwatorami zachowań, przygotowanie materiałów promocyjnych dotyczących bezpiecznych zachowań, w tym film „Stay safe” (marzec – kwiecień 2019 r., Bielsko-Biała)

 • Wycieczka szkół zawodowych i podstawowych (w tym ostatnich klas gimnazjalnych) do spółki jako perspektywiczne i bezpiecznego miejsca pracy (marzec – maj 2019 r., Iława)

 • Roadshow – działanie na rzecz promowania tematyki bezpieczeństwa pracy wśród pracowników GAZ-SYSTEM S.A. poprzez prezentację urządzeń osobistego wyposażenia ochronnego oraz ich odpowiedniego doboru (maj 2019 r. Kraków)

 • Seminarium z ćwiczeniami z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla radnych i sołtysów gminy Choroszcz (czerwiec 2019 r., Choroszcz)

 • Piknik rodzinny dla pracowników firmy „PPUH KARAT Agnieszka Greliak”,  członków ich rodzin oraz przedstawicieli zaprzyjaźnionych firm z branży metalowej (czerwiec 2019 r., Wyśmierzyce)

 • Miasteczko BHP w ramach pikniku rodzinnego GAZ-SYSTEM S.A. – promowanie kultury bezpieczeństwa w pracy i życiu pozazawodowym (czerwiec 2019 r., Tarnów)

 • Organizacja IV Nocnego Biegu IPB na 5 km – propagowanie aktywnego wypoczynku i zdrowego stylu życia wśród pracowników spółki  i społeczności lokalnej (czerwiec 2019 r., Iława)

Lipiec – grudzień 2019 r.
 • Seminarium połączone z warsztatami – Regionalna wymiana doświadczeń w zakresie metod prowadzenia i uatrakcyjniania szkoleń BHP (Garbatka Letnisko k.Radomia, 30-31 sierpnia 2019 r.) – działanie zamknięte organizatorów, szczegóły wkrótce

 • Konferencja – Podkarpackie Forum Bezpieczeństwa pt. „Nie boisz się wysokości – boisz się spaść” (11 października 2019 r., Rzeszów) – działanie otwarte, szczegóły wkrótce

 • Konferencja pt. „Moda na bezpieczeństwo” (październik 2019 r., Kalisz)

Cały rok
 • Cykl szkoleń  skierowanych do firm podwykonawczych dotyczących bezpieczeństwa na budowach prowadzonych przez IPB

 • Cykliczne spotkania z Państwową Strażą Pożarną – warsztaty w formie wizyt technicznych w obiektach GAZ-SYSTEM S.A.

 • Kampania „Pierwsza pomoc to proste” – promowanie tematyki bezpieczeństwa pracy w pracy i życiu pozazawodowym w mediach GAZ-SYSTEM S.A. poprzez cykliczne warsztaty/szkolenia, artykuły w gazetce firmowej i na stronie internetowej

 • Przedsięwzięcia promujące bezpieczeństwo i zdrowie wśród pracowników KIMBALL ELECTRONICS POLAND SP. Z O.O. nie tylko podczas pracy i przebywania na terenie zakładu pracy, ale również poza firmą w domu, czy na wakacjach, m.in. „Dni Zdrowia” promujące zdrowy styl życia i możliwość różnego rodzaju badań dla pracowników , kursy wakacyjne promujące bezpieczne zachowanie się na wakacjach

 • Program motywacyjny IPB Sp. z o.o. dla pracowników budowlanych pn. „Bezpieczna Brygada”, promujący bezpieczeństwo wśród pracowników budowlanych

 • Promowanie kultury bezpieczeństwa skierowane do przedstawicieli społeczności lokalnej   dla ZAKŁADU  AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ – tytuł „Bezpieczeństwo nie przemija”

 • Przeprowadzenie ankiety oceniającej poziom kultury bezpieczeństwa wśród pracowników fizycznych Berger Bau Polska Sp. z o.o.

 • Warsztaty dla inwestycji strategicznych – działanie na rzecz przedstawicieli przedsiębiorstw, wykonawców, podwykonawców oraz pracowników nadzoru inwestorskiego realizujących pracę na rzecz GAZ-SYSTEM S.A.

Źródło informacji: www.ciop.pl