MODA NA BEZPIECZEŃSTWO

„Jak wynika z danych GUS, najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy są niezmiennie nieprawidłowe zachowania pracownikówOstatnie statystyki GUS (styczeń-wrzesień 2018 r.) wskazują, że

prawie 70% wypadków była spowodowana nieprawidłowym zachowaniem się pracowników, w tym niewłaściwymi zachowaniami.

Ponadto wyniki badań pn. „Bezpieczeństwo pracy i bezpieczne zachowania w domu” (przeprowadzone przez CIOP-PIB w 2014 r. na grupie ponad 1 tys. respondentów) wskazują, że chociaż większość dorosłych Polaków deklarowała, że zwraca uwagę na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac domowych i na bezpieczeństwo domowników, którzy takie prace wykonują, to już prawie 50% nie stosowało środków ochronnych podczas wykonywania takich prac. Jeszcze więcej, bo 60% nie podejmowało w domu rozmów na taki temat.

Wypadki w domu często spowodowane są nieuwagą, czy to przy krojeniu – łatwo wtedy o zacięcie się, czy podczas wchodzenia lub schodzenia po schodach albo nieprawidłowego korzystania z drabiny. Ale można też poślizgnąć się w łazience- na takie urazy narażone są zwłaszcza osoby starsze, lub poparzyć przy przygotowywaniu posiłku

– to dotyczy często dzieci, które mogą dotknąć rozgrzanej kuchenki lub oblać się wrzątkiem. Konieczne wydaje się więc nie tylko promowanie kultury bezpieczeństwa w pracy, ale także w życiu pozazawodowym człowieka.”

Zobacz więcej: http://zamawiambhp.pl/moda-na-bezpieczenstwo/