Odzież robocza i śoi

ODZIEŻ ROBOCZA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Odzież ochronna i sprzęt ochrony indwywidualnej, zwane dalej „ochronami osobistymi”, obejmują: odzież ochronną, ochrony nóg, rąk, głowy, twarzy i oczu, dróg oddechowych, słuchu, ochrony zabezpieczające przed spadnięciem z wysokości oraz ochrony izolujące cały organizm.

Ochrony osobiste mają na celu zabezpieczenie pracownika przed działaniem niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia czynników, występujących w czasie pracy i powinny być używane przez pracowników w miejscu pracy zgodnie z przeznaczeniem. Dopuszcza się ich używanie poza miejscem pracy tylko w czasie dojścia do pracy i powrotu, w razie wykonywania pracy w terenie.

Pracownik nie może być dopuszczony do pracy bez ochron osobistych, przewidzianych dla danego stanowiska pracy, przydzielanych pracownikom bezpłatnie i stanowiących mienie zakładu pracy.

Ochrony osobiste powinny być używane i konserwowane według wskazań zawartych w instrukcji producenta, załączonej do każdego wyrobu.
 
Grupy ochron osobistych:

ODZIEŻ OCHRONNA

obejmująca: ubrania, kurtki, płaszcze, kombinezony, płaszczofartuchy, fartuchy przednie, kamizelki, fartuchospodnie, bluzy, bieliznę osobistą, nabrzuszniki, nasiadki, ochraniacze piersi, narękawniki, naramienniki, ochraniacze ud, kaptury, czapki, chustki, pokrowce na czapki i inne ochrony tułowia, chroniące i zabezpieczające między innymi przed:

 • płynnymi czynnikami chemicznymi,
 • pyłami,
 • czynnikami gorącymi (promieniowanie cieplne, żar, płomień, iskry, odpryski stopionych metali),
 • szkodliwymi dla zdrowia czynnikami biologicznymi,
 • przemoczeniem,
 • chłodem,
 • czynnikami mechanicznymi,
 • promieniowaniem elektromagnetycznym.

BIELIZNA OSOBISTA

przydziela się ją tylko wtedy, gdy stanowi ona konieczne uzupełnienie odzieży ochronnej, w szczególności niepalnej, kwasoochronnej oraz chroniącej przed toksycznymi substancjami chemicznymi.

OCHRONY NÓG

obejmujące: buty długie do kolan i do bioder, półsaperki, trzewiki, półbuty, sandały, trepy i częściowe ochrony nóg, chroniące i zabezpieczające między innymi przed:

 • urazami mechanicznymi,
 • iskrami i gorącymi odpryskami metali,
 • wysoką temperaturą,
 • chłodem,
 • płynnymi środkami chemicznymi,
 • gromadzeniem się ładunków elektrostatycznych,
 • porażeniem prądem elektrycznym,
 • zniekształceniem stóp.

OCHRONY RĄK

obejmujące: rękawice pięcio-, trzy- i jednopalcowe, łapawice, woreczki ochronne oraz dłonice chroniące i zabezpieczające między innymi przed:

 • szkodliwym działaniem substancji chemicznych,
 • czynnikami gorącymi (promieniowanie podczerwone, żar, płomień, iskry, odpryski stopionych metali),
 • szkodliwymi dla zdrowia czynnikami biologicznymi,
 • chłodem,
 • wodą,
 • czynnikami mechanicznymi,
 • porażeniem prądem.

OCHRONY GŁOWY

obejmujące: hełmy ochronne, których zadaniem jest maksymalne zabezpieczenie głowy przed uderzeniami i przedmiotami spadającymi z wysokości, kapelusze hutnicze zabezpieczające przed odpryskami płynnych metali, stożki ochronne chroniące przed chłodem.

OCHRONY TWARZY I OCZU

obejmujące: okulary ochronne i osłony twarzy, które chronią i zabezpieczają między innymi przed:

 • odpryskami metali, drewna i tworzyw sztucznych,
 • gorącymi odpryskami i rozpryskami stopionych metali,
 • promieniami lasera, promieniowaniem podczerwonym,
 • intensywnym promieniowaniem cieplnym,
 • środkami ochrony roślin przy opryskiwaniu.

OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH

obejmujące: sprzęt oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń (filtry, pochłaniacze, filtropochłaniacze) oraz sprzęt izolujacy od powietrza niezdatnego do oddychania (sprzęt wieżowy, powietrzny butlowy, regenerujący).

OCHRONY SŁUCHU

obejmujące: wkładki, nauszniki i hełmy przeciwhałasowe, których stosowanie ma na celu ochronę człowieka przed utratą słuchu spowodowaną pracą w hałasie.

OCHRONY ZABEZPIECZAJĄCE PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI

obejmujące: pasy bezpieczeństwa, szelki bezpieczeństwa, szelkowe pasy do mycia okien, linki pomocnicze do pasów bezpieczeństwa, kombinezony z wmontowanymi szelkami bezpieczeństwa.

OCHRONY IZOLUJĄCE CAŁY ORGANIZM

tj. hermetyczne kombinezony (np. odzież gazoszczelna) stosowane przy pracach bezpośrednio zagrażających życiu lub zdrowiu pracownika.
 
Wyjątki przepisów z „Uchwały nr 136 Rady Ministrów z dnia 12.07.1981 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom odzieży ochronnej, odzieży roboczej i sprzętu ochrony osobistej”.

Zajrzyj do sklepu:

ODZIEŻ ROBOCZA oraz ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ i ZBIOROWEJ