Apteczki pierwszej pomocy

APTECZKI PIERWSZEJ POMOCY W FIRMIE I W DOMU

APTECZKI PIERWSZEJ POMOCY
APTECZKI PIERWSZEJ POMOCY

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: tel: 22 8895774, 600910331. RABATY dla hurtowych zakupów! 

ZAMÓWIENIA: mail: biuro@zamawiambhp.pl  lub sklep internetowy: APTECZKI PIERWSZEJ POMOCY.

INFORMACJE

Zgodnie z § 44. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pózn.) pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności pracodawca powinien zapewnić:

– punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ostre działanie toksyczne

– apteczki pierwszej pomocy w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.

Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń.

W punktach pierwszej pomocy oraz przy apteczkach, w widocznym miejscu, należy umieścić instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku, a także wykazy pracowników, którym powierzono obsługę punktów i apteczek, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.

Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być łatwo dostępne i oznakowane zgodnie z Polską Normą.

W celu prawidłowego wyposażenia apteczek zdefiniowano odpowiednie normy, które określają ich trwałość.

OKRES TRWAŁOŚCI APTECZEK PIERWSZEJ POMOCY

Na każdym produkcie z wyposażenia apteczki umieszczony jest numer partii, data produkcji i data ważności produktów sterylnych (pełne 5 lat). Natomiast na etykiecie apteczki umieszczona jest data ważności produktów sterylnych (tak sama jak na poszczególnych produktach wewnątrz apteczki) i data produkcji całej apteczki lub wkładu. Data produkcji całej apteczki jest późniejsza niż data produkcji samego wkładu. Dlatego też na etykiecie apteczki data ważności nie ma pełnych 5-ciu lat.

WYPOSAŻENIE APTECZKI PIERWSZEJ POMOCY

NORMA DIN13157

Wkład ten służy jako uzupełnienie do apteczek pierwszej pomocy. Posiada podstawowe wyposażenie zgodnie z normami UE służące do udzielania pierwszej pomocy. W skład wyposażenia apteczki wchodzą: plaster na szpulce 5 m x 2,5 cm (1 szt.), plaster z opatrunkiem 6 x 10 cm (8 szt.), zestaw plastrów, 4 rodzaje, bandaż z kompresem 6 x 8 cm (1 szt.), bandaż z kompresem 8 x 10 cm (3 szt.), bandaż z kompresem 10 x 12 cm (1 szt.), chusta opatrunkowa 60 x 80 cm (1 szt.), kompres na rany 10 x 10 cm (6 szt.), kompres na oko 5 x 7,5 cm (2 szt.), zimny kompres (1 szt.), koc termiczny 160 x 210 cm (1 szt.), bandaż elastyczny 4 m x 6 cm (2 szt.), bandaż elastyczny 4 m x 8 cm (2 szt.), chusta trójkątna 96 x 96 x 136 cm (2 szt.), nożyczki 19,5 cm (1 szt.), chusta z flizeliny 20 x 30 cm (5 szt.), torba foliowa 30 x 40 cm (2 szt.), instrukcja „pierwsza pomoc w nagłych wypadkach” oraz spis wyposażenia.

NORMA DIN13164

Wkład ten służy jako uzupełnienie do apteczek pierwszej pomocy. Posiada podstawowe wyposażenie zgodnie z normami UE służące do udzielania pierwszej pomocy. W skład wyposażenia apteczki wchodzą: plaster na szpulce 5 m x 2,5 cm (1 szt.), plaster z opatrunkiem 6 x 10 cm (8 szt.), bandaż elastyczny 4 m x 6 cm (2 szt.), bandaż elastyczny 4 m x 8 cm (3 szt.), rękawiczki winylowe (2 pary), chusta opatrunkowa 60 x 80 cm (1 szt.), chusta opatrunkowa 60 x 40 cm (2 szt.), bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 8 x 10 cm (3 szt.), bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 10 x 12 cm (1 szt.), kompres gazowy 10 x 10 cm (6 szt.), chusta trójkątna 96 x 96 x 136 cm (2 szt.), koc termiczny 160 x 210 cm (1 szt.), instrukcja udzielania pierwszej pomocy.

APTECZKI PIERWSZEJ POMOCY, PŁYNY DO PŁUKANIA OCZU, PLASTRY

 

 

 

Mini apteczka samochodowa ASMINIMIN
Mini apteczka samochodowa ASMINIMIN

Czerwona apteczka pierwszej pomocy AS-MINIMIN

Apteczka pierwszej pomocy w mini rozmiarze, samochodowa wykonana z polistyrenu (PS).
– opaska dziana podtrzymująca 4 x 5 cm (2 szt.)
– kompres gazowy 5 x 5 cm (1 szt.)
– plaster z opatrunkiem 6 x 10 cm (1 szt.)
– rękawiczki winylowe (1 para)
– instrukcja udzielania pierwszej pomocy
– wymiary apteczki : 21 x 14 x 6

 

 

 

Biała metalowa apteczka pierwszej pomocy AS20
Biała metalowa apteczka pierwszej pomocy AS20

Biała apteczka pierwszej pomocy AS20

Apteczka pierwszej pomocy, ścienna wykonana z blachy stalowej malowanej farbą proszkową wypalaną w kolorze białym. Wyposażenie zgodne z normą DIN 13164.
– 14-częściowy zestaw plastrów z opatrunkiem: 6 x 10 cm (4 szt.), 4,3 x 7,2 cm (2 szt.), 12 x 2 cm (2 szt.), 1,9 x 7,2 cm (2 szt.), 2,5 x 7,2 cm (4 szt.)
– plaster na szpulce 5 m x 2,5 cm (1 szt.)
– bandaż elastyczny 4 m x 6 cm (2 szt.)
– bandaż elastyczny 4 m x 8 cm (3 szt.)
– rękawiczki winylowe (2 pary)
– chusteczki nasączone (2 szt.)
– chusta opatrunkowa 60 x 80 cm (1 szt.)
– chusta opatrunkowa 60 x 40 cm (1 szt.)
– bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 6 x 8 cm (1 szt.)
– bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 8 x 10 cm (2 szt.)
– bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 10 x 12 cm (1 szt.)
– kompres na rany 10 x 10 cm (6 szt.)
– chusta trójkątna 96 x 96 x 136 cm (2 szt.)
– koc termiczny 160 x 210 cm (1 szt.)
– nożyczki (1 szt.)
– ustnik do sztucznego oddychania
– instrukcja udzielania pierwszej pomocy
– przeznaczona do zakładów pracy
– wymiary apteczki: 24 x 22 x 12

 

 

 

Wklad do apteczki DIN 13157 AW
Wkład do apteczki DIN 13157 AW
„AW” Wyposażenie do apteczki pierwszej pomocy AS30, AS40, AZP15, AZP20 zgodne z normą DIN 13157:2009.
– plaster z opatrunkiem 6 x 10 cm (8 szt.)
– plaster na szpulce 5 m x 2,5 cm (1 szt.)
– zestaw plastrów, 4 rodzaje
– bandaż z kompresem 6 x 8 cm (1 szt.)
– bandaż elastyczny 4 m x 6 cm (2 szt.)
– bandaż elastyczny 4 m x 8 cm (2 szt.)
– rękawiczki winylowe (2 pary)
– chusta opatrunkowa 60 x 80 cm (1 szt.)
– chusta z flizeliny 20 x 30 cm (5 szt.)
– bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 8 x 10 cm (3 szt.)
– bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 10 x 12 cm (1 szt.)
– kompres na rany 10 x 10 cm (6 szt.)
– kompres na oko 5 x 7,5 cm (2 szt.)
– zimny kompres (1 szt.)
– chusta trójkątna 96 x 96 x 136 cm (2 szt.)
– koc termiczny 160 x 210 cm (1 szt.)
– nożyczki 19,5 cm (1 szt.)
– torba foliowa (2 szt.)
– aparat do sztucznego oddychania
– instrukcja „pierwsza pomoc w nagłych wypadkach” oraz spis wyposażenia
 

 

 

Wyposażenie do apteczki pierwszej pomocy AWP
Wyposażenie do apteczki pierwszej pomocy AWP
Podstawowe wyposażenie do apteczki pierwszej pomocy AS20, AS30, AS40, AZP10, AZP110, AZP15, AZP20, ASA, ASAC, ASAm, AZ , AZR, AS-MINIMIN
– 14-częściowy zestaw plastrów z opatrunkiem: 6 x 10 cm (4 szt.), 4,3 x 7,2 cm (2 szt.), 12 x 2 cm (2 szt.), 1,9 x 7,2 cm (2 szt.), 2,5 x 7,2 cm (4 szt.)
– plaster na szpulce 5 m x 2,5 cm (1 szt.)
– bandaż elastyczny 4 m x 6 cm (2 szt.)
– bandaż elastyczny 4 m x 8 cm (3 szt.)
– rękawiczki winylowe (2 pary)
– chusteczki nasączone (2 szt.)
– chusta opatrunkowa 60 x 40 cm (1 szt.)
– chusta opatrunkowa 60 x 80 cm (1 szt.)
– bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 6×8 cm (1 szt.)
– bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 8×10 cm (2 szt.)
– bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 10×12 cm (1 szt.)
– kompres na rany 10 x 10 cm (6 szt.)
– chusta trójkątna 96 x 96 x 136 cm (2 szt.)
– opaska dziana 4 m x 5 cm (3 szt.)
– opaska dziana 4 m x 10 cm (2 szt.)
– opaska dziana 4 m x 15 cm (1 szt.)
– koc termiczny 160 x 210 cm (1 szt.)
– nożyczki (1 szt.)
– kompres na oko 5 x 7,5 cm (1 szt.)
– instrukcja udzielania pierwszej pomocy
– aparat do sztucznego oddychania
 

 

 

Zakładowa apteczka pierwszej pomocy AS30
Zakładowa apteczka pierwszej pomocy AS30
Biała apteczka pierwszej pomocy AS30 30x22x12 i ASS40 36x22x12, ścienna, wykonana z blachy stalowej malowanej farbą proszkową wypalaną w kolorze białym. Wyposażenie zgodne z normą DIN 13157:2009.
– plaster z opatrunkiem 6 x 10 cm (8 szt.)
– plaster na szpulce 5 m x 2,5 cm (1 szt.)
– zestaw plastrów, 4 rodzaje
– bandaż z kompresem 6 x 8 cm (1 szt.)
– bandaż elastyczny 4 m x 6 cm (2 szt.)
– bandaż elastyczny 4 m x 8 cm (2 szt.)
– rękawiczki winylowe (2 pary)
– chusta opatrunkowa 60 x 80 cm (1 szt.)
– chusta z flizeliny 20 x 30 cm (5 szt.)
– bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 8 x 10 cm (3 szt.)
– bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 10 x 12 cm (1 szt.)
– kompres na rany 10 x 10 cm (6 szt.)
– kompres na oko 5 x 7,5 cm (2 szt.)
– zimny kompres (1 szt.)
– chusta trójkątna 96 x 96 x 136 cm (2 szt.)
– koc termiczny 160 x 210 cm (1 szt.)
– nożyczki 19,5 cm (1 szt.)
– torba foliowa (2 szt.)
– aparat do sztucznego oddychania
– instrukcja „pierwsza pomoc w nagłych wypadkach” oraz spis wyposażenia
– przeznaczona do zakładów pracy
– wymiary apteczki: 30 x 22 x 12 cm
 

 

 

Czerwona przenośna zakładowa apteczka pierwszej pomocy AZP10
Czerwona przenośna zakładowa apteczka pierwszej pomocy AZP10
Zakładowa przenośna apteczka pierwszej pomocy AZP10 wykonana z tworzywa sztucznego (ABS). Wyposażenie zgodne z normą DIN 13164.
– 14-częściowy zestaw plastrów z opatrunkiem: 6 x 10 cm (4 szt.), 4,3 x 7,2 cm (2 szt.), 12 x 2 cm (2 szt.), 1,9 x 7,2 cm (2 szt.), 2,5 x 7,2 cm (4 szt.)
– plaster na szpulce 5 m x 2,5 cm (1 szt.)
– bandaż elastyczny 4 m x 6 cm (2 szt.)
– bandaż elastyczny 4 m x 8 cm (3 szt.)
– rękawiczki winylowe (2 pary)
– chusteczki nasączone (2 szt.)
– chusta opatrunkowa 60 x 80 cm (1 szt.)
– chusta opatrunkowa 60 x 40 cm (1 szt.)
– bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 6 x 8 cm (1 szt.)
– bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 8 x 10 cm (2 szt.)
– bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 10 x 12 cm (1 szt.)
– kompres na rany 10 x 10 cm (6 szt.)
– chusta trójkątna 96 x 96 x 136 cm (2 szt.)
– koc termiczny 160 x 210 cm (1 szt.)
– nożyczki (1 szt.)
– ustnik do sztucznego oddychania
– instrukcja udzielania pierwszej pomocy
– z wieszakiem montowanym na ścianę
– przeznaczona do zakładów pracy
– wymiary apteczki: 28 x 21 x 11,5 cm
Czerwona przenośna zakładowa apteczka pierwszej pomocy AZP100
Czerwona przenośna zakładowa apteczka pierwszej pomocy AZP100

 

Przenośna zakładowa apteczka pierwszej pomocy AZP100, wykonana z tworzywa sztucznego (ABS). Wyposażenie zgodne z normą DIN 13157:2009.
– plaster z opatrunkiem 6 x 10 cm (8 szt.)
– plaster na szpulce 5 m x 2,5 cm (1 szt.)
– zestaw plastrów, 4 rodzaje
– bandaż z kompresem 6 x 8 cm (1 szt.)
– bandaż elastyczny 4 m x 6 cm (2 szt.)
– bandaż elastyczny 4 m x 8 cm (2 szt.)
– rękawiczki winylowe (2 pary)
– chusta opatrunkowa 60 x 80 cm (1 szt.)
– chusta z flizeliny 20 x 30 cm (5 szt.)
– bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 8×10 cm (3 szt.)
– bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 10×12 cm (1 szt.)
– kompres na rany 10 x 10 cm (6 szt.)
– kompres na oko  5 x 7,5 cm (2 szt.)
– zimny kompres (1 szt.)
– chusta trójkątna 96 x 96 x 136 cm (2 szt.)
– koc termiczny 160 x 210 cm (1 szt.)
– nożyczki 19,5 cm (1 szt.)
– torba foliowa (2 szt.)
– aparat do sztucznego oddychania
– instrukcja „pierwsza pomoc w nagłych wypadkach” oraz spis wyposażenia
– z wieszakiem montowanym na ścianę
– przeznaczona do zakładów pracy
– wymiary apteczki: 28 x 21 x 11,5 cm
Czerwona przenośna zakładowa apteczka pierwszej pomocy AZP110
Czerwona przenośna zakładowa apteczka pierwszej pomocy AZP110

 

Przenośna zakładowa apteczka pierwszej pomocy AZP110 wykonana z polipropylenu. Wyposażenie zgodne z normą DIN 13164.
– 14-częściowy zestaw plastrów z opatrunkiem: 6 x 10 cm (4 szt.), 4,3 x 7,2 cm (2 szt.), 12 x 2 cm (2 szt.), 1,9 x 7,2 cm (2 szt.), 2,5 x 7,2 cm (4 szt.)
– plaster na szpulce 5 m x 2,5 cm (1 szt.)
– bandaż elastyczny 4 m x 6 cm (2 szt.) oraz 4 m x 8 cm (3 szt.)
– rękawiczki winylowe (2 pary)
– chusteczki nasączone (2 szt.)
– chusta opatrunkowa 60 x 80 cm (1 szt.) oraz 60 x 40 cm (1 szt.)
– bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 6 x 8 cm (1 szt.), 8 x 10 cm (2 szt.) oraz 10 x 12 cm (1 szt.)
– kompres na rany 10 x 10 cm (6 szt.)
– chusta trójkątna 96 x 96 x 136 cm (2 szt.)
– koc termiczny 160 x 210 cm (1 szt.)
– nożyczki (1 szt.)
– ustnik do sztucznego oddychania
– instrukcja udzielania pierwszej pomocy
– z wieszakiem montowanym na ścianę
– przeznaczona do zakładów pracy
– wymiary apteczki: 27 x 27 x 9,5 cm
 

 

 

Czerwona przenośna zakładowa apteczka pierwszej pomocy AZP20
Czerwona przenośna zakładowa apteczka pierwszej pomocy AZP20
Przenośna zakładowa apteczka pierwszej pomocy AZP20 wykonana z tworzywa sztucznego (ABS). Wyposażenie zgodne z normą DIN 13164 oraz DIN 13157:2009.
– zestaw plastrów z opatrunkiem: 6 x 10 cm (12 szt.), 4,3 x 7,2 cm (2 szt.), 12 x 2 cm (2 szt.), 1,9 x 7,2 cm (2 szt.), 2,5 x 7,2 cm (4 szt.)
– plaster na szpulce 5 m x 2,5 cm (2 szt.)
– zestaw plastrów, 4 rodzaje
– bandaż z kompresem 6 x 8 cm (1 szt.)
– bandaż elastyczny 4 m x 6 cm (4 szt.)
– bandaż elastyczny 4 m x 8 cm (5 szt.)
– rękawiczki winylowe (4 pary)
– chusteczki nasączone (2 szt.)
– chusta opatrunkowa 60 x 80 cm (2 szt.)
– chusta opatrunkowa 60 x 40 cm (1 szt.)
– chusta z flizeliny 20 x 30 cm (5 szt.)
– bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 6 x 8 cm (1 szt.)
– bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 8 x 10 cm (5 szt.)
– bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 10 x 12 cm (2 szt.)
– kompres na rany 10 x 10 cm (12 szt.)
– kompres na oko 5 x 7,5 cm (2 szt.)
– zimny kompres (1 szt.)
– chusta trójkątna 96 x 96 x 136 cm (4 szt.)
– koc termiczny 160 x 210 cm (2 szt.)
– nożyczki 14,5 cm i 19,5 cm (2 szt.)
– torba foliowa (2 szt.)
– aparat do sztucznego oddychania
– instrukcja „pierwsza pomoc w nagłych wypadkach” oraz spis wyposażenia
– z wieszakiem montowanym na ścianę
– przeznaczona do zakładów pracy
– wymiary apteczki: 45 x 33,5 x 15 cm
 

 

 

Biała przenośna zakładowa apteczka pierwszej pomocy AZR
Biała przenośna zakładowa apteczka pierwszej pomocy AZR
Zakładowa apteczka pierwszej pomocy z rączką AZR wykonana z tworzywa sztucznego (polistyren). Wyposażenie zgodne z normą DIN 13164.
– 14-częściowy zestaw plastrów z opatrunkiem: 6 x 10 cm (4 szt.), 4,3 x 7,2 cm (2 szt.), 12 x 2 cm (2 szt.), 1,9 x 7,2 cm (2 szt.), 2,5 x 7,2 cm (4 szt.)
– plaster na szpulce 5 m x 2,5 cm (1 szt.)
– bandaż elastyczny 4 m x 6 cm (2 szt.) oraz 4 m x 8 cm (3 szt.)
– rękawiczki winylowe (2 pary)
– chusteczki nasączone (2 szt.)
– chusta opatrunkowa 60 x 80 cm (1 szt.) oraz 60 x 40 cm (1 szt.)
– bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 6 x 8 cm (1 szt.), 8 x 10 cm (2 szt.) oraz 10 x 12 cm (1 szt.)
– kompres na rany 10 x 10 cm (6 szt.)
– chusta trójkątna 96 x 96 x 136 cm (2 szt.)
– koc termiczny 160 x 210 cm (1 szt.)
– nożyczki (1 szt.)
– ustnik do sztucznego oddychania
– instrukcja udzielania pierwszej pomocy
– walizka z możliwością zawieszenia na ścianie
– wymiary apteczki: 22 x 22 x 8 cm
 

 

 

 

 

Materiałowa apteczka samochodowa ASA
Materiałowa apteczka samochodowa ASA
Samochodowa apteczka pierwszej pomocy ASA wykonana z tworzywa sztucznego (polistyren). Wyposażenie zgodne z normą DIN 13164.
– 14-częściowy zestaw plastrów z opatrunkiem: 6 x 10 cm (4 szt.), 4,3 x 7,2 cm (2 szt.), 12 x 2 cm (2 szt.), 1,9 x 7,2 cm (2 szt.), 2,5 x 7,2 cm (4 szt.)
– plaster na szpulce 5 m x 2,5 cm (1 szt.)
– bandaż elastyczny 4 m x 6 cm (2 szt.)
– bandaż elastyczny 4 m x 8 cm (3 szt.)
– rękawiczki winylowe (2 pary)
– chusteczki nasączone (2 szt.)
– chusta opatrunkowa 60 x 80 cm (1 szt.)
– chusta opatrunkowa 60 x 40 cm (1 szt.)
– bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 6 x 8 cm (1 szt.)
– bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 8 x 10 cm (2 szt.)
– bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 10 x 12 cm (1 szt.)
– kompres na rany 10 x 10 cm (6 szt.)
– chusta trójkątna 96 x 96 x 136 cm (2 szt.)
– koc termiczny 160 x 210 cm (1 szt.)
– nożyczki (1 szt.)
– instrukcja udzielania pierwszej pomocy
– wymiary apteczki: 26 x 17 x 8 cm
 

 

 

Materiałowa apteczka samochodowa z trójkątem ASAC
Materiałowa apteczka samochodowa z trójkątem ASAC
Samochodowa apteczka pierwszej pomocy – zestaw Combi z trójkątem ASAC, wykonana z tkaniny wodoodpornej z oddzielną częścią na trójkąt. Wyposażenie zgodne z normą DIN 13164.
– 14-częściowy zestaw plastrów z opatrunkiem: 6 x 10 cm (4 szt.), 4,3 x 7,2 cm (2 szt.), 12 x 2 cm (2 szt.), 1,9×7,2 cm (2 szt.), 2,5 x 7,2 cm (4 szt.)
– plaster na szpulce 5 m x 2,5 cm (1 szt.)
– bandaż elastyczny 4 m x 6 cm (2 szt.)
– bandaż elastyczny 4 m x 8 cm (3 szt.)
– rękawiczki winylowe (2 pary)
– chusteczki nasączone (2 szt.)
– chusta opatrunkowa 60 x 80 cm (1 szt.)
– chusta opatrunkowa 60 x 40 cm (1 szt.)
– bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 6 x 8 cm (1 szt.)
– bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 8 x 10 cm (2 szt.)
– bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 10 x 12 cm (1 szt.)
– kompres na rany 10 x 10 cm (6 szt.)
– chusta trójkątna 96 x 96 x 136 cm (2 szt.)
– koc termiczny 160 x 210 cm (1 szt.)
– nożyczki (1 szt.)
– instrukcja udzielania pierwszej pomocy
– wymiary apteczki: 45 x 14 x 5 cm
 

 

 

Wodoodporna materiałowa apteczka samochodowa ASAM
Wodoodporna materiałowa apteczka samochodowa ASAM
Samochodowa apteczka pierwszej pomocy ASAM wykonana z tkaniny wodoodpornej. Wyposażenie zgodne z normą DIN 13164.
– 14-częściowy zestaw plastrów z opatrunkiem: 6 x 10 cm (4 szt.), 4,3 x 7,2 cm (2 szt.), 12 x 2 cm (2 szt.), 1,9×7,2 cm (2 szt.), 2,5 x 7,2 cm (4 szt.)
– plaster na szpulce 5 m x 2,5 cm (1 szt.)
– bandaż elastyczny 4 m x 6 cm (2 szt.)
– bandaż elastyczny 4 m x 8 cm (3 szt.)
– rękawiczki winylowe (2 pary)
– chusteczki nasączone (2 szt.)
– chusta opatrunkowa 60 x 80 cm (1 szt.)
– chusta opatrunkowa 60 x 40 cm (1 szt.)
– bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 6 x 8 cm (1 szt.)
– bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 8 x 10 cm (2 szt.)
– bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 10 x 12 cm (1 szt.)
– kompres na rany 10 x 10 cm (6 szt.)
– chusta trójkątna 96 x 96 x 136 cm (2 szt.)
– koc termiczny 160 x 210 cm (1 szt.)
– nożyczki (1 szt.)
– instrukcja udzielania pierwszej pomocy
– wymiary apteczki: 24 x 15 x 6 cm
 

 

 

Płyn do płukania oczu Plum Eye Wash PLOEYEWASH 200 ml
Płyn do płukania oczu Plum Eye Wash PLOEYEWASH 200 ml

Płyn do płukania oczu Plum Eye Wash PLOEYEWASH

– przeznaczony do wypłukiwania ciał stałych
– butelka zawiera 0,9% roztworu chlorku sodu
– czas płukania wynosi 2 min.
– pojemność 200 ml

 

 

 

Płyn do płukania oczu Plum Eye Wash PLOEYEWASH 500 ml
Płyn do płukania oczu Plum Eye Wash PLOEYEWASH 500 ml
Płyn do płukania oczu Plum Eye Wash PLOEYEWASH
– przeznaczony do wypłukiwania ciał stałych
– butelka zawiera 0,9% roztworu chlorku sodu,
– czas płukania wynosi 5 min.
– posiada specjalny uchwyt, dzięki któremu może wisieć samodzielnie
– pojemność 500 ml
 

Płyn do płukania oczu Plum Eye Wash PLOEYEWASH 500 ml
Płyn do płukania oczu Plum Eye Wash PLOEYEWASH 500 ml
Płyn do płukania oczu pH Neutral PLOPHNEUTRAL
– neutralizuje kwasy i zasady
– butelka zawiera 4,9% buforu fosforanowego
– czas płukania wynosi 2 min.
– pojemność 200 ml
 

Zestaw-do-płukania-oczu-pH-Neutral-i-Plum-Eye-Wash-PLOSPHEW
Zestaw-do-płukania-oczu-pH-Neutral-i-Plum-Eye-Wash-PLOSPHEW
Zestaw do płukania oczu pH Neutral i Plum Eye Wash PLOSPHEW 200+500
– w skład zestawu wchodzą dwie butelki wypełnione płynem: pH Neutral o pojemności 200ml i Plum Eye Wash o pojemności 500ml
– łączny czas płukania wynosi 7 min.
– wyposażony w lusterko
– do zawieszenia na ścianie
 

 

 

Dozownik Quick Fix z plastrami  wykrywalnymi PLDPDD
Dozownik Quick Fix z plastrami wykrywalnymi PLDPDD
Dozownik Quick Fix z plastrami PLDPDD
– zawiera 90 sztuk wykrywalnych plastrów
– wewnątrz dozownika znajdują się półki do przechowywania drobnych rzeczy
– może być wypełniony różnymi rodzajami plastrów w zależności od potrzeb
– zapewnia natychmiastowy dostęp do plastrów
– niewielki rozmiar dozownika umożliwia umieszczenie go tam, gdzie jest najbardziej potrzebny
 

 

 

Dozownik Quick Fix z plastrami  wykrywalnymi PLDPDD
Dozownik Quick Fix z plastrami wykrywalnymi PLDPDD

Dozownik Quick Fix z plastrami PLDPWREF

– zawiera 45 sztuk wodoodpornych i 45 elastycznych plastrów
– wewnątrz dozownika znajdują się półki do przechowywania drobnych rzeczy
– może być wypełniony różnymi rodzajami plastrów w zależności od potrzeb
– zapewnia natychmiastowy dostęp do plastrów
– niewielki rozmiar dozownika umożliwia umieszczenie go tam, gdzie jest najbardziej potrzebny

 

 

 

Plastry wykrywalne Quick Fix PLPD
Plastry wykrywalne Quick Fix PLPD
Plastry wykrywalne Quick Fix PLPD
– posiadają metalowy element, który wychwytują wykrywacze metalu
– niebieski kolor plastrów zwiększa ich widoczność
– wyprodukowane z oddychającego materiału ochronnego
– każdy plaster jest zapakowany osobno
– opakowanie zawiera 45 plastrów
– mogą być używane jako zapas do dozownika jak i do samodzielnego użytku
 

 

 

Plastry elastyczne Quick Fix PLPEF
Plastry elastyczne Quick Fix PLPEF
Plastry elastyczne Quick Fix PLPEF– poruszają się razem ze skórą, dzięki czemu gwarantują wysoki komfort użytkowania- wyprodukowane z oddychającego materiału ochronnego- każdy plaster jest zapakowany osobno- opakowanie zawiera 45 plastrów- mogą być używane jako zapas do dozownika jak i do samodzielnego użytku

zakupy on-line: APTECZKI PIERWSZEJ POMOCY