Apteczki

APTECZKI PIERWSZEJ POMOCY W FIRMIE I W DOMU

Apteczka pierwszej pomocy
Apteczka pierwszej pomocy

INFORMACJE

Zgodnie z § 44. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pózn.) pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności pracodawca powinien zapewnić:

– punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ostre działanie toksyczne

– apteczki pierwszej pomocy w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.

Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń.

W punktach pierwszej pomocy oraz przy apteczkach, w widocznym miejscu, należy umieścić instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku, a także wykazy pracowników, którym powierzono obsługę punktów i apteczek, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.

Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być łatwo dostępne i oznakowane zgodnie z Polską Normą.

W celu prawidłowego wyposażenia apteczek zdefiniowano odpowiednie normy, które określają ich trwałość.

OKRES TRWAŁOŚCI APTECZEK PIERWSZEJ POMOCY

Na każdym produkcie z wyposażenia apteczki umieszczony jest numer partii, data produkcji i data ważności produktów sterylnych (pełne 5 lat). Natomiast na etykiecie apteczki umieszczona jest data ważności produktów sterylnych (tak sama jak na poszczególnych produktach wewnątrz apteczki) i data produkcji całej apteczki lub wkładu. Data produkcji całej apteczki jest późniejsza niż data produkcji samego wkładu. Dlatego też na etykiecie apteczki data ważności nie ma pełnych 5-ciu lat.

WYPOSAŻENIE APTECZKI PIERWSZEJ POMOCY

NORMA DIN13157

Wkład ten służy jako uzupełnienie do apteczek pierwszej pomocy. Posiada podstawowe wyposażenie zgodnie z normami UE służące do udzielania pierwszej pomocy. W skład wyposażenia apteczki wchodzą:

 • plaster na szpulce 5 m x 2,5 cm (1 szt.)
 • plaster z opatrunkiem 6 x10 cm (8 szt.)
 • zestaw plastrów, 4 rodzaje
 • bandaż z kompresem 6 x 8 cm (1 szt.)
 • bandaż z kompresem 8 x10 cm (3 szt.)
 • bandaż z kompresem 10 x 12 cm (1 szt.)
 • chusta opatrunkowa 60 x 80 cm (1 szt.)
 • kompres na rany 10 x 10 cm (6 szt.)
 • kompres na oko 5 x 7,5 cm (2 szt.)
 • zimny kompres (1 szt.)
 • koc termiczny 160 x 210 cm (1 szt.)
 • bandaż elastyczny 4 m x 6 cm (2 szt.)
 • bandaż elastyczny 4 m x 8 cm (2 szt.)
 • chusta trójkątna 96 x 96 x 136 cm (2 szt.)
 • nożyczki 19,5 cm (1 szt.)
 • chusta z flizeliny 20 x 30 cm (5 szt.)
 • torba foliowa 30 x 40 cm (2 szt.)
 • rękawiczki winylowe (2 pary)
 • instrukcja „pierwsza pomoc w nagłych wypadkach” oraz spis wyposażenia

NORMA DIN13164

Wkład ten służy jako uzupełnienie do apteczek pierwszej pomocy. Posiada podstawowe wyposażenie zgodnie z normami UE służące do udzielania pierwszej pomocy. W skład wyposażenia apteczki wchodzą:

 • plaster na szpulce 5 m x 2,5 cm (1 szt.)
 • plaster z opatrunkiem 6×10 cm (8 szt.)
 • bandaż elastyczny 4 m x 6 cm (2 szt.)
 • bandaż elastyczny 4 m x 8 cm (3 szt.)
 • rękawiczki winylowe (2 pary)
 • chusta opatrunkowa 60 x 80 cm (1 szt.)
 • chusta opatrunkowa 60 x 40 cm (2 szt.)
 • bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 8 x10 cm (3 szt.)
 • bandaż z kompresem (opatrunek indywidualny) 10 x12 cm (1 szt.)
 • kompres gazowy 10 x 10 cm (6 szt.)
 • chusta trójkątna 96 x 96 x136 cm (2 szt.)
 • koc termiczny 160 x 210 cm (1 szt.)
 • nożyczki 14,5 cm (1 szt.)
 • instrukcja udzielania pierwszej pomocy

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: tel: 22 8895774, 600910331

ZAMÓWIENIA: 

RABATY dla hurtowych zakupów! Zamówienia za min. 500 zł netto – dostawa GRATIS!